Alle assortimenten
Over Dekker Privacy

Privacy


De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, privé- of zakenadres en e-mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres.

Dergelijke informatie mag door Dekker Watersport worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wij stellen je hierbij in kennis van het feit dat je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar info@dekkerwatersport.nl


Cookies


Op de Dekker Watersport site wordt gebruik gemaakt van 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar de browser kan worden gezonden, waarna dit door de 

browser in het systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om je te helpen de gewenste informatie te vinden en jouw bezoek aan de website af te stemmen op je individuele voorkeuren. Je kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren 

door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot sommige pagina's van de website van de onderneming.

Indien je nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kun je contact opnemen met info@dekkerwatersport.nl.